Slider Image

Video dokumentar fra Festival PÅ TVÆRS 2024:

FIMD GLÆDER SIG TIL AT SLÅ DØRENE OP TIL EN FESTIVAL DER GÅR PÅ TVÆRS.

Festivalen rullede derud af på Dansekapellet i København NV. d. 12. og 13. april og på Cinemateket i København K. d. 14. april 2024

Én tre dages festival, en forskellighedsfejring hvor mennesker med og uden et handicap kunne opleve professionel kunst skabt af og med mennesker med et handicap. Festivalen er tilgængelig for både fagfolk og alle grupper af mennesker der er interesseret, men særligt for mennesker med et handicap, der normalt ikke er repræsenteret på scenerne i det danske land.

En festival for alle, der byder på koncerter, kunstfilm, forestillinger, debatter, workshops, udstillinger og live artwork.

Festivalen er gratis, men du skal booke din billetter til enkelte event.

Slider Image

FREDAG d. 12. april i Dansekapellet

Kl. 14.00 Åbningstale ved Mia Nyegaard, Kultur- og fritidsborgmester i København

Kl. 14.00 – 17.00 Åbningsforestilling Where do we go from here?

Where do we go from here? er en forestilling der vil give plads til de kroppe, som skiller sig ud fra den krop vi normalt ser på scenen og i samfundet, og give publikum en oplevelse af, hvordan det egentlig opleves at leve med en begrænset krop.

Where do we go from here? fører publikum ud på en fysisk vandring i et publikums kostume, hvor publikum er bundet sammen.

Where do we go from here? er en samfundskritisk danseforestilling, fra dem som normalt ikke er velkomne på scenen. Igennem vandre forestillingen får publikum indblik i personlige historier om danserne; Bettina der i midten af sine 20’ere faldt af en hest og blev genoplivet, Sandie der er plus-size og fylder mere end et sæde i bussen, Lisa der har levet med leddegigt i 25 år, som pludseligt er gået i bero.

Forestillingen spilles på Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 Kbh Nv.

Den 12. april kl.14, 15, 16  og 17 og den 13. april kl. 12, 13, 14 og 15

Varighed: cirka 1 time og 15 minutter

Vi byder alle velkommen også folk i kørestole, svagtseende, blinde og hjælpere. Hvis man er hørehæmmet, kan man anmode om at få teksten transskriberet. 

Klik her for billetter til Where do we go from here? 

Kl. 14.00 – 17.00 Live artwork med Kristian Sverdrup

Oplev den eksperimenterende billedkunstner Kristian Sverdrup, når han laver live artwork på festivalen. Kristian Sverdrup blev i en tidlig alder blev diagnosticeret med medfødt Cerebral Parese, og som følge deraf har han i mange år bevæget sig i krydsfeltet mellem videnskab, kunst og krop. på festivalen vil har arbejde med både de store og små penselstrøg.

Kristian Sverdrup vil i perioden holde de pauser han har brug for undervejs i arbejdet.

Kl. 14.15 – 15.45 Paneldebat – TILGÆNGELIGHED PÅ DEN DANSKE KUNSTSCENE

-Hvordan inkluderer vi mennesker med handicap?

Vi har inviteret kunstnere, der lever med handicap og kunstnere der arbejder med integreret kunst, til at fortælle om deres erfaring og oplevelser inden for deres respektive fagområder i deres hjemlande.

Formålet med paneldiskussionen er at lade os inspirere fra udlandet, dele det nye mulighedsrum, som integration åbner op for, og berøre de udfordringer, som manglende tilgængelighed i kultur- og uddannelsesinstitutioner bidrager til i Danmark.

Moderator Robin Frederiksen, Kurator, og stifter af Another Public. Panelet vil bestå af Janne Kristensen kunstnerisk leder i Foreningen for integreret moderne dans, Danmark, Malene B. Nielsen, Dansekunstner, Nicky Visser Dansekunstner og underviser og David Price, associeret kunstnerisk leder og producent samt medlem af Statens Kunstfond – Projektstøtteudvalget for Scenekunst og det Tværæstetiske Udvalg for Musik og Scenekunst.

Panelet vil foregår på dansk og engelsk

English:

ACCESSIBILITY IN THE DANISH ART SCENE

-How do we include people with disabilities?

We have invited artists living with disabilities and artists who have worked with integrated art/(dance) to talk about their experiences in their respective fields and countries.

The aim of the panel discussion is to share the new space of possibility that integration opens up and touch on the challenges that a lack of accessibility in cultural and educational institutions contributes to.

Moderator Robin Frederiksen, Curator, and founder of Another Public. The panel will consist of Janne Kristensen, artistic Director at the Association for Integrated Modern Dance, Denmark, Malene B. Nielsen, Dance Artist, Nicky Visser Dance Artist and Teacher, and David Price, Associate Artistic Director and Producer and Member of the Statens Kunstfond – Project Support Committee for Performing Arts and the Interdisciplinary Committee for Music and Performing Arts.

The panel will take place in Danish and English

Kl. 16.30 – 17.30 Sign Dance – Workshop m. Nicky og Unmute Dance Company

Unmute Danse Company (Sydafrika) præsenterer en sign dance workshop ledet af Nickey og Nadine Mckenzie. Sign dance er en danseteknik etableret af UNMUTE. Tegnsprog er det sprog, som mange døve mennesker bruger til at kommunikere. Et af medlemmerne i Unmute er døv og bruger dagligt tegnsprog, hvilket gav anledning til tanken om at bruge sproget og finde måder at oversætte det til dans på – hvad der nu er kendt som firmaets signatur dansteknik. Dette er en inkluderende klasse, og alle bevægelser er skabt til brug af enhver (personer med og uden handicap).

Unmute vil være med online.

Eventet er på engelsk og engelsk tegnesprog.

Kl. 18.00 – 19.00 mis(s)presence af Paulina Rewucka

Dancing with absent. picking up what is left.

Feeling connected. what cannot be expressed will be shared. 

Pieces of plucked memory, enchanted by what has not been listened to.

Tremors and snares give sound to the bones floating in the body. the trials undertaken, the games played, the militaries and the carnival mentioned.

Under the cover of a net that no one uses, plastic that no one wants, the presence of those who are not here. we will structure a space to deconstruct it together.

The project is a participatory, performative response to current research being shared and deepened with a friend and participant.

 

Credits:

Performance: Rodrigo Varela and Paulina Rewucka

Facilitation: Paulina Rewucka

Light design: Ingunn Fjellang Sæther

Music design: Rémy Gouffault

Consultation: Micaela Kühn Jara, Dorte Bjerre Jensen, Anna Nowak

Thanks to: Vera Rosner, Janne Weidinger Kristensen, Laura Navndrup Black

 

Kl. 19.30 – 20.30 Koncert m. Emilie Conway

Storslående jazz fra Dublin. Emilie Conway, er Dublin født jazzsangerinde det synger velkendte standard jazz sange kombineret med fortolkninger der sammensmelter hendes egne kompositioner, spoken words og poesi. Oplev Emilie Conway med musikerne Johnny Taylor på klaver og Barry Donohue på kontrabas.

Emilie er en prisvindende vokal jazzkunstner, komponist og tekstforfatter, der blander sine egne kompositioner, spoken word/poesi, med improviseret og komponeret musik og hendes fortolkninger af jazzstandards. Hun er også handicap aktivist, konsulent og rådgiver, en skaber af æstetisk tilgængelige lydbeskrevne og sanseoplevelser. Hun er
jævnligt inviteret til at bidrage som paneldeltager og oplægsholder om ligestilling, mangfoldighed, inklusion og menneskerettigheder.

 

LØRDAG d. 13. april i Dansekapellet

Kl. 09.30 – 10.30 Integreret Yoga

Start din morgen med en yoga form hvor alle uanset fysiske forudsætninger kan være med. yoga underviser Katrine Johnsen guider dig igennem en time hvor der er vægt på den indre oplevelse af yoga og ikke på de klassiske former af stillingerne. Bevægelser og yogastillinger instrueres grundigt og kan varieres til at passe til netop dig. Der er fokus på vejrtrækning, ro og plads til at mærke kroppen, uden at skulle præstere. Begrænset pladser.

Kl. 11.30 – 12.15 Børnekoncert med Nullernix trio

Dine børn kan tage dig med på dansegulvet når Nullernix trio byder op til dans. Børnene inddrages til sang, dans, fagter osv. Stilen er jazz – i traditionel og swingende forstand – med afstikkere til pop, country, salsa, hip hop og blues. Og det er muligt at svinge kørestolen.

Kl. 12.00 – 16.30 Forestilling Where do we go from here?

Where do we go from here? er en forestilling der vil give plads til de kroppe, som skiller sig ud fra den krop vi normalt ser på scenen og i samfundet, og give publikum en oplevelse af, hvordan det egentlig opleves at leve med en begrænset krop.

Where do we go from here? fører publikum ud på en fysisk vandring i et publikums kostume, hvor publikum er bundet sammen.

Where do we go from here? er en samfundskritisk danseforestilling, fra dem som normalt ikke er velkomne på scenen. Igennem vandre forestillingen får publikum indblik i personlige historier om danserne; Bettina der i midten af sine 20’ere faldt af en hest og blev genoplivet, Sandie der er plus-size og fylder mere end et sæde i bussen, Lisa der har levet med leddegigt i 25 år, som pludseligt er gået i bero.

Kl. 13.00 – 14.15 Paneldebat – DIVERSITET I KUNSTEN
Hvordan anerkender og inkluderer vi kunst fra mennesker med handicap ?

Kunst giver en stemme og en kanal til selvudtryk. Også for mennesker med handicap.
Værker skabt af disse kunstnere har potentiale til at udfordre stereotype opfattelser og fordomme om, hvad der udgør menneskelige erfaringer og kunstneriske udtryk.
Vi argumenterer i denne debat for, at kunstnere med handicap kan producere værker, der udfordrer de konventionelle opfattelser af, hvad der definerer godt håndværk og kunstnerisk talent.
Centrale spørgsmål vi blandt andet rejser: Hvad udgør egentlig kunst, og for/med hvem? Hvad er definitionen på kunstnerisk talent?
Og vi får en samtale om hvad det kræver det at invitere kunstnere med handicap indenfor ?

Moderator Robin Frederiksen, kurator og stifter af Another Public. Panelet består af Janne Kristensen kunstnerisk leder i Foreningen for integreret moderne dans, Danmark, Emiie Conway, Jazzsangerinde, Charlotte Østergaard tekstilkunstner og kostumedesigner og forsker Laura Navndrup Black.

Paneldebatten vil foregå hovedsageligt på engelsk.

DIVERSITY IN THE ARTS
– How do we recognize and include art, made from people with disabilities?

Art provides a voice and a channel for self-expression. Also for people with disabilities.
Works created by these artists have the potential to challenge stereotypes and prejudices about what constitutes human experience and artistic expression.
In this debate, we argue that artists with disabilities can produce work that challenge conventional notions of what defines good craftsmanship and artistic talent.

Key questions we will raise: What actually constitutes art and for/with whom? What is the definition of artistic talent? And we will have a conversation about what it takes to invite artists with disabilities inside?

Moderator Robin Frederiksen, curator and founder of Another Public. The panel consists of Janne Kristensen, artistic director of the Association for integrated modern dance, Denmark, Emiie Conway, jazz singer, Charlotte Østergaard textile artist and costume designer and researcher Laura Navndrup Black.

The panel debate will take place mainly in English.

 

Kl. 13.00 – 17.30 Live artwork med Kristian Sverdrup

Oplev den eksperimenterende billedkunstner Kristian Sverdrup, når han laver live artwork på festivalen. Kristian Sverdrup blev i en tidlig alder blev diagnosticeret med medfødt Cerebral Parese, og som følge deraf har han i mange år bevæget sig i krydsfeltet mellem videnskab, kunst og krop. på festivalen vil har arbejde med både de store og små penselstrøg.

Kristian Sverdrup vil i perioden holde de pauser han har brug for undervejs i arbejdet.

Kl. 15.15 – 16.15 Fri guidet dans – FIMD Workshop

Kom til Fri guidet dans Festival PÅ TVÆRS edition

Målgruppe fra 15 år

Dans kan vække følelser, og være med til at gøre os mere tilstede i egen krop, og i nuet. Alle kan være med når FIMD invitere til 30 min. i Fri guidet dans.

Musikken er spontan og bevægelserne er lige som du ønsker. Oplev hvad der sker når vi danser frit for bevægelses skyld… individuelt og i samhørighed.

Kl. 16.30 – 17.00 Warm Down – Workshop m. Kathryn Ricketts

This 15-minute warm down module is meant to centre the body through breath integrated with slow muscle joint/movement and finally linked to imaginative play. This can be used for any age and ability and for any context from needed relaxation at the end of a hard school day or rehearsal to bringing a calmness to the responses from a critical situation or even crisis. There are three parts to the warm down; Acknowledging a heightened state in the body, Grounding the body through broad slow movements and Gathering the mind and body in relation to room and to others enabling a bridge into other activities. The warm up has been designed in consultation with a somatic movement practitioner, Sign Language interpreter and a contemplative psychotherapist.

Undervisning på engelsk

Kl. 18.00 – 18.45 Koncert m. Wild & Gentle

Oplev orkesteret Wild & Gentle der byder på danseglade toner, du kan synge med på. Med et bredt repertoire af musik numre kan du svinge med på dansegulvet når de kigger forbi på Festivalen PÅ TVÆRS

Wild & Gentle har base i Roskilde under Roskilde Oplysnings Forbund og har tilknytning til Psyk. værested Makers corner.

Kl. 18.30 – 19.15 Guidet tur m. Paul Hartvigson – Mødested:  Dansekapellets Gård

Sigtelinjer fra Dansekapellet

En guidet tur udendørs, der tilpasses publikums fysiske muligheder, med udsigter fra Dansekapellet og dets omgivelser. Hør historien om den meget specielle bygning, der blev transformeret fra krematorium til et dansehus. Paul Hartvigson (historiker og geograf) fortæller om installationer i dansekapellets gård.

Vi kigger ud i den omliggende bydel bispebjerg, hvor Grundtvigskirken tårner sig op over de nye huse. Bydelen blev anlagt med rum til liv og sundhed for almindelige mennesker, anderledes end storbyens slum og lejekaserner.

Vi kommer omkring kapellet til kirkegården, der skråner ned mod Utterslev Mose med historier om naturen i byen, skæbner og gravskikke.

I anledning af festivalen præsenterer Paul Hartvigson også nogle af festival aktørernes værker, og trækker linjer fra historien og til hvordan mennesker der lever med handicap i dag.

Når vi kommer tilbage fra turen, spiller DJ’en op til aftenfest på festival PÅ TVÆRS.

Kl. 19.30 – 21.00 DJ, DIGT OG PARTY

Oplev en forrygende aften “PÅ TVÆRS – DJ, DIGT OG PARTY” byder på en unik festivaloplevelse, arrangeret af FIMD, der fejrer fællesskabet gennem en eksplosion af kreative udtryk.

Kom og lad dig rive med af dynamiske musik, og pulserende vers fra passionerede digtere. Dette one-of-a-kind event foregår i de legendariske rammer af Dansekapellet, kendt for sin elektriske atmosfære og imødekommende vibe.

Hvad kan være bedre end en aften fyldt med inspirerende digtoplæsninger, livlige DJ-sets og en chance for at danse med gamle og nye venner?

 

Udstilling, En tekstil dialog – en udstilling af søstrene Camilla og Charlotte Østergaard kan opleves fredag og lørdag i Dansekapellet. 

Lydværk af Eik Leknesund Elnes, Forstummede Efterklang, kan opleves på festivalen fredag og lørdag i Dansekapellet.

 

SØNDAG d. 14. april i Cinemateket

Filmprogrammet i Asta Bar består af følgende integrerede film:

‘Uath Lochans’ (Marc Brew, Simon Fildes, Katherine McPherson, 2016) 7 min.

A video dance by Katrina McPherson, Simon Fildes and Marc Brew

A solo dancer and a physical and visceral dissection of place. Shot on location at Uath Lochans, Glen Feshie, Invernessshire Scotland and commissioned through the Water & Glass project produced by Peter Royston, (Dance Development Perth & Kinross Council)

‘Artificial Things’ (Sophie Fiennes) 26 min.

The award-winning inclusive contemporary dance film Artificial Things was directed by Sophie Fiennes and conceived and performed by Stopgap Dance Company. This is an inclusive dance production featuring the internationally renown disabled dancer Dave Toole. This inclusive contemporary dance art film was originally a stage production, which had its London premiere at Sadler’s Wells.

‘Outside In’ (Victoria Marks, Margaret Williams, 1994) 14 min.

OUTSIDE IN is a film for six dancers, drawn from the Candoco Dance Company. It is the first collaboration between American choreographer Victoria Marks and director Margaret Williams.

‘Here in Silence’ (Jake Willis, 2013) 6 min.

A teenage boy James and a deaf teenage girl Isabelle met unintentionally when they miss their train as they wait James and Isabelle learn to communicate forming a friendship.

‘Voice/Over’ (Shelley Barry) 6 min.

Shelley Barry is an experimental filmmaker based in Johannesburg. In this video she discusses her inspiring career in experimental cinema. 

Shelley is a prolific filmmaker and a major figure in South African experimental cinema. Her latest work includes “HERE”, a virtual reality film, selected for the Berlinale 2020 and “A camera on my Lap”, which won the Zonta prize for a female filmmaker in international competition at the International Short Film Festival, Oberhausen in Germany in May 2022.

Shelley is currently based at The University of Johannesburg where she teaches film. She is in the process of completing her Creative PhD in film at The University of the Witwatersrand and has two fiction feature scripts in development.

‘Vi vil ha’ Cath til toppen af Rundetårn’ (Lissalde/Integrateddance.dk) 3 min

Filmen er blevet til på baggrund af IDEs oplevelse af omgivelsernes manglende tilgængelighed. Filmen sætter fokus på et handicappet menneskes daglige virkelighed. Filmen blev produceret i 2014, som det første produkt af IDE kunstgruppen, og deltog i en dansefilm festival.

 

PRAKTISK INFORMATION

Fredag 12. april kl. 14.00 – 21.00 og lørdag d. 13. april kl. 09.30 – 21.00 i Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København NV

Søndag d. 14. april kl. 14.00 – 16.00 i Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København K. 

Festivalen er tilgængelig for kørestole alle tre dage og alle events kan tilrulles i kørestol.

Det vil være muligt at købe en bid mad i Dansekapellet fredag og lørdag hos Ristet Rug. Ønsker du at kombinere din søndag med en brunch inden filmvisning i Cinemateket kan du bestille bord hos SULT i Cinemateket.

Find din billetter her